Liên hệ

Văn phòng tại Tp. HCM


78-80 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: [84 - 8] 629 09 288
Fax: [84 - 8] 629 09 287
Email: sales-hcmc@annam-equipment.com

Văn phòng tại Đà Nẵng


176 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng
Điện thoại: [84 - 511] 3714 759
Fax: [84 - 511] 3714 680
Email: sales-danang@annam-equipment.com

Văn phòng tại Hà Nội


31 Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội
Điện thoại: [84 - 4] 3514 0671
Fax: [84 - 4] 3514 0678
Email: sales-hanoi@annam-equipment.com